• Centrum Turystyki i Edukacji
20 lat z Wami!

Blog

Klasztor w Mogilnie

Dzisiaj zabierzemy Was do jednego z najstarszych klasztorów w Polsce najprawdopodobniej pamiętającego czasy Kazimierza Odnowiciela. Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Mogilnie o nim mowa założyli benedyktyni, którzy przybyli tu najprawdopodobniej tu z Kolonii. W roku 1065 Bolesław  Śmiały w tzw. falsyfikacie mogileńskim  nadał im daniny i opłaty z licznych miast. W późniejszych czasach klasztor nabrał szczególnego znaczenia najmocniej w okresie rządów Łokietka. W 1773 roku Prusacy dokonali kasaty opactwa a  kilkadziesiąt lat później zakazali przyjmowania nowych braci. Potem klasztor był szpitalem by w okresie międzywojnia stać się szkołą. . Po II wojnie światowej klasztorem zarządzało Państwo, a obecnie jest tam centrum mieszkalno-hotelowe  pod zarządem kościoła. Na terenie klasztoru znajduje się najstarsza w Polsce studnia, a kościół św. Jana Apostoła jest najstarszą częścią klasztoru. Po XI w kościele pozostał jeszcze fragment muru. Pomimo wielu zmian nadal zachował swój pierwotny kształt bazyliki romańskiej. Na szczególną uwagę zasługuje tzw. „kościół dolny”

https://www.youtube.com/watch?v=r9b3KBTlbfE

Youtube