• Centrum Turystyki i Edukacji
20 lat z Wami!

Blog

POZNAJ POLSKĘ - HALA STULECIA

Hala Stulecia, zwana po II wojnie światowej Halą Ludową, miała pełnić w zamyśle twórców wiele funkcji. W pierwszej kolejności jest to miejsce w którym organizowane są liczne wydarzenia, koncerty oraz wystawy. Obiekt ten jest j zarówno symbolem swojej epoki jak i budynkiem użytkowym dla rożnego rodzaju zgromadzeń.
Hala Stulecia była świadkiem wielu ważnych wydarzeń historycznych mających rożną wymowę moralna, przykładowo : zgromadzenia faszystowskie czy tez Światowy Kongres Intelektualistów.
Ten wrocławski budynek jest innowacyjnym oraz twórczym przykładem rozwoju techniki budowlanej. W momencie powstawania była to pierwsza budowla przy budowie której zużyto na tak ogromna skale żelazobetonu i stali, była to również największa tego typu budowla na świecie.
W 2006 roku Hala Ludowa została wpisana na listę UNESCO, pod swoja pierwotna nazwa- Hala Stulecia. Nazwa ta jest powszechnie stosowana od chwili jej wybudowania aż po dzisiejsze czasy.
Zdjęcia : halastulecia.pl

Youtube